Máy Chủ THE SERVER
Tin Tức
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tin Tức
INFO Game Ngọa Long S49
Ngày đăng: 2019-06-15 00:50:00

INFO Game Ngọa Long S44 Trở Đi

1. Cấp Thành Chính Tối Đa Level 275

 Thành chủ đánh bại Tào Tháo - Kế Định Liêu Đông sẽ thăng cấp 275

 

Cấp Chúa Công Tối Đa Level 775

 

2. Hệ Thống Dinh Phủ

  Thê tử, tri kỷ level tối đa 150 

  Thần lực thức tỉnh: Yêu cầu level tối thiếu 150, luyện hệ hỗ trợ mới được tiến vào giai đoạn 3

- Thành chủ chỉ có thể luyện các skill sau đây: Vô Ngại, Chấn Kích, Khu Tán, Ngủ Say, Ngang Dương, Thiên Chinh, Thần Ngự, Xích Long, Nộ Xích, Thâm Uyên, Cứu Viện

- Đối với skill Thiên Chinh chỉ có Ngụy mới luyện được chức Quan Văn

- Giá mua skill giao động từ 10k-100k vàng

- Muốn có Quý Tử thứ 4 Thành Chủ phải có 3 quý tử trước sau đó tăng max mục Con ở Cấp Chúa Công (Các trường hợp làm ngược lại không có quý tử thứ 4 BQT không hỗ trợ)

   Quý Tử giai đoạn 2: Thêm các skill dưới đây vào hệ hỗ trợ ô 4
- Cuồng Hào
- Thi Độc
- Lang Tuyền
- Quỷ Mưu (Ngụy không luyện được)
- Thần Toán (Thục không luyện được)
- Thiên Uy (Ngô không luyện được)
- Huyết Nhẫn
- Mãnh Hổ
⛔️ Lưu ý: Muốn luyện giai đoạn 3 không được chọn hệ hỗ trợ ô 4, sau khi luyện giai đoạn 3 xong muốn chọn các skill trên phải trùng tu kỹ năng (500v) rồi chọn hệ hỗ trợ ô 4. BQT không giải thích gì thêm về vấn đề này để các thành chủ tự ngâm cứu sẽ thấy hay hơn 

3. Hệ Thống Tháp Thí Luyện

  Tháp thí luyện tầng tối đa level 250.

 Thêm 4 Thần Tướng Vào Tầng 91, 92, 93 và 94 

4. Trang Bị Max Level 170

5. Hệ Thống Binh Chủng 6 và 6s

 Binh Chủng Ma Ngục

[Bộ Binh Cấp 6] Kế sách mạnh, tấn công giúp bản thân không giảm sĩ khí 2 lượt, xác suất cao khiến mục tiêu giảm sĩ khí.

 

[Bộ Binh Cấp 6] Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

 

[Bộ Binh Cấp 6] Tấn công 2 lần, công thường khiến địch giảm phòng thủ, bản thân nhận hiệu quả Hấp Huyết 2 lượt.

 

[Thương Binh Cấp 6] Năng lực tổng hợp mạnh, bạo kích và phản kích ưu tú.

 

[Thương Binh Cấp 6] Công và thủ thường ưu tú, công thường khiến địch -25 sĩ khí, xác suất cao khiến địch hỗn loạn.

 

[Thương Binh Cấp 6] Công và thủ ưu tú, chắc chắn phản kích, sau khi tấn công bản thân nhận hiệu phản đòn 30% sát thương.

 

[Kỵ Binh Cấp 6] Tấn công đường thẳng kèm 1 lần pháp công, tấn công không tăng sĩ khí địch, pháp công ưu tú.

 

[Kỵ Binh Cấp 6] Tấn công toàn diện khiến toàn thể địch -15 sĩ khí, tấn công không tăng sĩ khí địch.

 

[Kỵ Binh Cấp 6] Kỵ Binh có năng lực toàn diện.

 

[Cung Thủ Cấp 6] Tấn công đường thẳng và khiến mục tiêu giảm vật phòng 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

 

[Cung Thủ Cấp 6] Tấn công hàng ngang và khiến mục tiêu bị thiêu đốt 3 lượt, tấn công không tăng sĩ khí địch.

 

[Cung Thủ Cấp 6] Tấn công địch phía sau, có xác suất khiến địch choáng 1 lượt và giảm sát thương kế sách 2 lượt.

 

[Quan Văn Cấp 6] Tấn công kèm mưu công, tỉ lệ bạo kích cao.

 

[Quan Văn Cấp 6] Mưu công toàn diện, không tăng sĩ khí đối phương, phòng thủ cao.

 

[Quan Văn Cấp 6] Phòng thủ cao, tấn công kèm Âm Hồn, có xác suất khiến địch hỗn loạn.

 

 Binh Chủng U Minh

[Bộ Binh Cấp 6]Công kích hạ sĩ khí bản thân và kẻ địch 60 đồng thời gây hiệu ứng ám hồn. Tấn công thường lính càng ít sát thương càng cao

 

[Bộ Binh Cấp 6]Tấn công thẳng 2 lần chiến pháp không làm tăng sĩ khí mục tiêu

 

[Bộ Binh Cấp 6]Mưu phòng cực cao, tấn công tăng cho phe ta ít lính nhất phản đòn và Tăng 25% phòng thủ。

 

[Thương Binh Cấp 6]Tấn công thường có thêm 1 lần kế sách công kích, tự thân tăng mưu công trong 3 lượt。

 

[Thương Binh Cấp 6]Năng lực ưu tú, tấn công thường có khả năng hút máu, thiêu đốt địch nhân 2 lượt đồng thời tự thân loại bỏ hiệu ứng bất lợi。

 

[Thương Binh Cấp 6]Công thường cực mạnh tăng 50 sĩ khí bản thân, giảm thủ thường địch 3 lượt, bạo kích phản kích ưu tú。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Chiến pháp cực mạnh, sau khi công thường nhận hiệu quả Hội Tâm trong 2 lượt。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Phòng ngự cực mạnh, công thường giảm 25 sĩ khí mục tiêu, có khả năng làm địch hỗn loạn trong 1 lượt。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Công thường nhận 50 sĩ khí và nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn trong 2 lượt。

 

[Cung Binh Cấp 6]Công thường kèm 1 lần chiến pháp, am hiểu bạo kích, không gia tăng sĩ khí đối phương 。

 

[Cung Thủ Cấp 6]Công thường giảm thủ mưu kèm hiệu ứng thiêu đốt địch trong 2 lượt đồng thời tự thân nhận hiệu ứng thần binh 2 lượt。

 

[Cung Binh Cấp 6]Năng lực phòng ngự cao, gây sát thương lớn với kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm sĩ khí đối phương 50, tự thân nhận trạng thái Tịnh Hóa 2 lượt。

 

[Quan Văn Cấp 6]Tấn công thẳng, địch có tỉ lệ nhận hiệu ứng Thiêu Đốt và Đóng Băng, địch càng nhiều sĩ khí chịu sát thương càng nhiều, tự thân nhận 50 sĩ khí. 。

 

[Quan Văn Cấp 6]Công thường kèm kế sách, địch càng ít lính chịu càng nhiều sát thương, chiến phòng bình thường。

 Binh Chủng Băng Sương

[Bộ Binh Cấp 6]Chiến phòng cao, tấn công thường tăng cho bản thân 25 sĩ khí và đồng đội 15 sĩ khí。

 

[Bộ Binh Cấp 6]Thủ thường cực cao, tấn công thường tự thân tăng 50 sĩ khí, không tăng sĩ khí mục tiêu。

 

[Thương Binh Cấp 6]Tấn công thường buff phòng thủ cho bản thân và đồng đội ít lính nhất trong 1 lượt và thêm hiệu quả Hộ Thuẫn cho đồng đội ít lính nhất。

 

[Thương Binh Cấp 6]Công thường và chiến pháp cao, sau khi tấn công tự thân nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn 2 lượt。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Năng lực phòng ngự ưu tú, tấn công thường giảm thủ thường mục tiêu 50%。

 

[Kỵ Binh Cấp 6]Công, thủ thường cực cao, tấn công giảm khả năng phục hồi binh lực của kẻ địch 30%

 

[Cung Binh Cấp 6]Năng lực tổng hợp mạnh, tấn công tự thân tăng 50 sĩ khí không gia tăng sĩ khí mục tiêu。

 

[Cung Binh Cấp 6]Công thường cực cao, sau khi tấn công nhận Nguyệt Hồn và Hội Tâm。

 

[Quan Văn Cấp 6]Gia tăng bản thân 35 sĩ khí, đồng đội 30 sĩ khí。
 

[Quan Văn Cấp 6]Tấn công địch nhân theo đường thẳng và hạ sĩ khí mục tiêu 50, tự thân tăng 40% kế sách trong 2 lượt。

 

7. INFO Tướng Truyền Thuyết

 Để tạo sân chơi thể hiện chiến thuật đỉnh cao game Ngọa Long BQT đã cân bằng hệ số dame của các tướng lĩnh để các thành chủ có nhiều lối chơi sáng tạo không theo rập khuôn nhất định

- Hệ số dame tất cả tướng truyền thuyết dao động 12~15 (trừ các tướng hỗ trợ và buff máu)

- Mỗi quốc gia có tướng đặc trưng

- Phối hợp các tướng lĩnh linh động sẽ cho đội hình tối ưu nhất

 Ngụy Quốc

- Tào Thực: Uy Dương: Đồng đội tăng 60 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất hóa giải hiệu quả bất lợi phe ta.

- Tào Phi: Mê Trận: [Kế sách] Mưu công toàn thể, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái đào thoát trong 2 lượt, bản thân được hồi phục lính.

- Tuân Du: Băng Phong: [Kế sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Tuân Vực: Cửu Thiên Thần Lôi: [Kế sách] Sát thương mục tiêu có lính ít nhất bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, bản thân phục hồi 50 sĩ khí

- Tào Tháo: Quân Lâm: Đồng đội tăng 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, đồng đội nhận tịnh hóa và tăng 20% tấn công.

- Hứa Chử: Hổ Tri: [Chiến pháp]Tấn công liên tục đơn thể địch nhân đối diện, binh lực càng ít sát thương càng cao, bản thân tăng chiến pháp, giải trừ buff bất lợi và nhận hiệu quả thủ hộ.

- Trương Hợp: Thiện Biến: [Chiến Pháp] Công thẳng liên tục,khu tán thẳng,tự thân +300% pháp công.

- Chân Cơ: Lạc Thủy Tiên: Tăng 80 điểm sĩ khí cho đồng đội, tăng khả năng phục hồi tối đa 140k (Lưu ý: không hồi máu)

- Bàng Đức: Nghịch Lưu: [Chiến pháp] Gây sát thương trên đường thẳng 2 lần, thêm 1 lần sát thương vào quân phía sau, địch càng ít lính sát thương càng cao, tự thân nhận trạng thái thiết bích 1 lượt và hồi 50 sĩ khí.

- Từ Hoảng: Hỏa Ngưu Đạp [Chiến pháp] Chiến pháp liên tục gây sát thương lên toàn thể quân địch, có tỉ lệ thấp gây choáng quân địch.

- Giả Hủ: Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu lính địch càng ít sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao không tăng sĩ khí địch, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Tào Nhân: Đề Hồn: [Chiến Pháp]Tạo sát thương toàn bộ và hạ thấp 40 điểm sĩ khí địch nhân đồng thời có tỉ lệ gây hiệu ứng Xua đuổi trong 1 hiệp.

- Mãn Sủng: Thuẫn Tường: Gia tăng toàn quân phòng ngự cũng cao xác suất thu hoạch được hộ thuẫn trong 2 lượt, tự thân nhận 25 Sĩ khí. Hộ thuẫn chống cự một lần tổn thương.

- Trình Dục: Liệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công toàn thể địch, xác suất cao hỗn loạn địch ít lính nhất 1 lượt.

- Hạ Hầu Uyên: Phong Trì Điện [Chiến Pháp] Công liên tục hàng dọc 500 sĩ khí, xác suất hàng dọc hỗn loạn 2 lượt, phục hồi máu 2 lượt đồng đội ít linh nhất, bản thân tăng 200% chiến pháp

- Mao Giới: Thực Tâm [Kế Sách] Công đơn, kẻ địch trước mặt hỗn loạn có xác suất trúng thi độc, tự thân thủ hộ 2 lượt.

- Trương Liêu: Sát Huyết [Chiến Pháp] Công thẳng liên tục, xác suất cao hàng dọc không hồi phục được máu, bản thân tăng chiến pháp

- Hạ Hầu Đôn: Hổ Khiếu Sơn Lâm [Chiến Pháp] Công thẳng 2 lần, địch hàng dọc giảm 150 sĩ khí có xác suất khu tán

- Điển Vi: Huyết Chiến [Thường] Công tất cả, thêm 1 lần đơn thể địch ít lính nhất, địch giảm 35% thủ, tự thân điên cuồng, tăng 200% tấn công, phục hồi 50 sĩ khí

- Quách Gia: Thần Quỷ Kế [Kế Sách] Công liên tục hàng ngang, địch trước mặt hỗn loạn, âm hồn, bản thân phản dame.

 Thục Quốc

- Giản Ung: Uy Dương: Đồng đội tăng 60 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất hóa giải hiệu quả bất lợi phe ta.

- Chu Thương: Liên Kích: [Thường] Gây sát thương cao cho toàn thể phe địch, tấn công địch trước mặt 2 lần.

- Mã Lương: Băng Phong: [Kế sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Bàng Thống: Cửu Thiên Thần Lôi: [Kế sách]Sát thương mục tiêu có lính ít nhất bằng 5 lần Lạc Lôi kèm hiệu quả Âm Hồn, bản thân phục hồi 50 sĩ khí

- Lưu Bị: Quân Lâm: Đồng đội tăng 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, đồng đội nhận tịnh hóa và tăng 20% tấn công.

- Triệu Vân: Ngân Long: [Chiến Pháp] Giảm pháp phòng của kẻ địch trên đường thẳng 2 lượt, sau đó tấn công pháp công đường thẳng 1 lần, sĩ khí địch càng cao sát thương càng nhiều, bản thân tăng 20% chiến pháp và hồi 145 sĩ khí.

- Hoàng Nguyệt Anh: Lạc Thủy Tiên: Tăng 80 điểm sĩ khí cho đồng đội, tăng khả năng phục hồi tối đa 140k (Lưu ý: không hồi máu)

- Hoàng Trung:Truy Nguyệt: [Thường ] Tấn công địch ít lính nhất, lính càng ít sát thương càng cao, tự thân khôi phục 145 sĩ khí và nhận hiệu hội tâm, tăng tấn công.

- Mã Tốc: Hỏa Thiêu Liên Doanh: [Kế sách]: Gây sát thương cao liên tục cho địch và thiêu đốt 2 lượt, lính mục tiêu càng nhiều sát thương càng cao, mất lính không giảm sát thương.

- Từ Thứ: Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Ngụy Diên: Tinh Ngụ: [Chiến pháp] Tấn công hàng ngang, thêm 1 lần toàn thể quân địch bằng 500 sĩ khí, địch hàng ngang giảm chiến phòng, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

- Khương Duy: Ân Nghĩa: Toàn thể phe mình nhận được thủ hộ và hồi máu trong 2 hiệp, đồng thời đồng đội gia tăng thêm 10 sĩ khí。

- Trương Bao: Đề Hồn: [Chiến Pháp]Tạo sát thương toàn bộ và hạ thấp 40 điểm sĩ khí địch nhân đồng thời có tỉ lệ gây hiệu ứng Xua đuổi trong 1 hiệp.

- Pháp ChínhLiệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công toàn thể địch, xác suất cao hỗn loạn địch ít lính nhất 1 lượt.

- Mã Siêu: Phong Trì Điện [Chiến Pháp] Công liên tục hàng dọc 500 sĩ khí, xác suất hàng dọc hỗn loạn 2 lượt, phục hồi máu 2 lượt đồng đội ít linh nhất, bản thân tăng 200% chiến pháp

- Y Tịch: Thực Tâm [Kế Sách] Công đơn, kẻ địch trước mặt hỗn loạn có xác suất trúng thi độc, tự thân thủ hộ 2 lượt.

- Quan Vũ: Thanh Long Trảm Nguyệt [Thường] Công thẳng, mục mạ đối diện, bản thân hút máu, phản kích, tăng 200% vật công phục hồi 50 sĩ khí.

- Gia Cát Lượng: Bát Trận Đồ [Kế Sách] Công tất cả địch, địch từ 25si khí, đồng đội tăng 25 sĩ khí, bản thân nguyệt hồn và tăng 60% mưu công, đồng đội ít lính nhận thủ hộ, nguyệt hồn

- Trương Phi: Hổ Khiếu Sơn Lâm [Chiến Pháp] Công thẳng 2 lần, địch hàng dọc giảm 150 sĩ khí có xác suất khu tán

 Ngô Quốc

- Tiểu Kiều: Uy Dương: Đồng đội tăng 60 sĩ khí, bản thân hồi 145 sĩ khí, có xác suất hóa giải hiệu quả bất lợi phe ta.

- Chu Nhiên: Kình Nỏ: [Chiến pháp] Gây sát thương 2 lần cho địch theo hàng ngang và tự hồi phục 145 sĩ khí, đồng thời vào trạng thái loại bỏ, miễn hiệu quả bất lợi, duy trì 2 lượt.

- Cố Ung: Băng Phong: [Kế sách] Tấn công tướng địch theo hàng ngang, có xác suất đóng băng địch trong 1 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Lục Tốn: Hỏa Thiêu Liên Doanh: [Kế sách]: Gây sát thương cao liên tục cho địch và thiêu đốt 2 lượt, lính mục tiêu càng nhiều sát thương càng cao, mất lính không giảm sát thương.

- Tôn Quyền: Quân Lâm: Đồng đội tăng 85 sĩ khí, địch -20 sĩ khí, đồng đội nhận tịnh hóa và tăng 20% tấn công.

- Chu Thái: Phấn Chiến: [Chiến Pháp] Công thẳng liên tục, lính bản thân ít sát thương cao, hạn chế sĩ khí địch tăng 70% hàng dọc,tự thân Hộ Thuẫn 1 hiệp

- Đại Kiều: Lạc Thủy Tiên: Tăng 80 điểm sĩ khí cho đồng đội, tăng khả năng phục hồi tối đa 140k (Lưu ý: không hồi máu)

- Thái Sử Từ: Nghịch Lưu: [Chiến pháp] Tấn công thẳng 2 lần, thêm 1 lần tấn công kẻ địch phía sau, gây sát thương cao cho kẻ địch ít lính, bản thân hồi phục 50 điểm sĩ khí và vào trạng thái Thiết Bích 1 lượt.

- Tôn Thượng Hương:Truy Nguyệt: [Thường ] Tấn công địch ít lính nhất, lính càng ít sát thương càng cao, tự thân khôi phục 145 sĩ khí và nhận hiệu hội tâm, tăng tấn công.

- Lỗ Túc: Độc Địa: [Kế sách] Phát động tấn công kế sách toàn thể 2 lần, lần 1 nếu sĩ khí địch càng thấp sát thương càng cao, lần 2 nếu sĩ khí địch càng cao sát thương càng cao, và xác suất cao khiến sĩ khí giảm, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Tôn Kiên: Tinh Ngụ: [Chiến pháp] Tấn công hàng ngang, thêm 1 lần toàn thể quân địch  500 sĩ khí, địch hàng ngang giảm chiến phòng, bản thân phục hồi 50 sĩ khí.

- Phan Chương: Đề Hồn: [Chiến Pháp]Tạo sát thương toàn bộ và hạ thấp 40 điểm sĩ khí địch nhân đồng thời có tỉ lệ gây hiệu ứng Xua đuổi trong 1 hiệp

- Gia Cát Khác: Liệt Thiên: [Kế Sách] Tấn công toàn thể địch, xác suất cao hỗn loạn địch ít lính nhất 1 lượt.

- Hoàng Cái: Hủy Diệt: [Chiến pháp] Hy sinh binh lực bản thân gây sát thương lớn cho địch nhiều lính hàng dọc, địch hàng dọc ám hồn, bản thân nhận trạng thái thiết bích và phục hồi 50 sĩ khí.

- Gia Cát Cẩn: Thuẫn Tường: Gia tăng toàn quân phòng ngự cũng cao xác suất thu hoạch được hộ thuẫn trong 2 lượt, tự thân nhận 25 Sĩ khí. Hộ thuẫn chống cự một lần tổn thương.

- Chu Hoàn: Phong Trì Điện [Chiến Pháp] Công liên tục hàng dọc 500 sĩ khí, xác suất hàng dọc hỗn loạn 2 lượt, phục hồi máu 2 lượt đồng đội ít linh nhất, bản thân tăng 200% chiến pháp

- Chu Trị: Thực Tâm [Kế Sách] Công đơn, kẻ địch trước mặt hỗn loạn có xác suất trúng thi độc, tự thân thủ hộ 2 lượt.

- Tôn Sách: Bá Vương [Chiến Pháp] Tấn công tất cả, toàn quân tịnh hóa và tăng 50 sĩ khí.

- Cam Ninh: Hổ Khiếu Sơn Lâm [Chiến Pháp] Công thẳng 2 lần, địch hàng dọc giảm 150 sĩ khí có xác suất khu tán

- Lữ Mông: Bạch Y Độ Giang [Thường + Kế] Công ngang vật + kế 500 sĩ khí, thiêu đốt, giảm thủ 2 lượt, bản thân tăng 100% tấn công, kế sách, phục hồi 50 sĩ khí.

- Chu Du: Đại Viêm Đế [Kế Sách] Công tất cả 2 lần, thiếu đốt 3 lượt, bản thân tăng 150% mưu công

 Quần Hùng

- Nhan Lương: Kiêu Tướng: [Chiến Pháp] Toàn phe tấn công, thêm Hộ Thuẫn cho đội có lính ít nhất và giảm chiến phòng địch ngẫu nhiên, duy trì 2 lượt, bản thân hồi 145 sĩ khí.

- Văn Sửu: Dũng Tướng: [Chiến Pháp] Chiến pháp liên tục, phát động 3 lần tấn công 500 sĩ khí kẻ địch ngẫu nhiên, bạo kích 250%.

- Cao Lãm: Phá Địch: [Thường] Phát động tấn công toàn thể địch, trị liệu và tăng vật công cho toàn thể phe ta, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Vương Dị: Lành Thương: [Kế Sách] Trị liệu cho quân đồng minh 2 lần, đồng thời nhận hiệu quả loại bỏ bất lợi, duy trì 3 lượt.

- Mã Hưu: Dương Công: [Chiến pháp] Tấn công đường thẳng, giảm 100% tấn công của kẻ địch trên cùng đường thẳng trong 1 lượt và xóa hiệu quả có lợi của tướng địch phía trước.

- Điền Phong: Kỳ Môn: [Kế sách] Tấn công Toàn phe địch, có xác suất giảm tất cả thủ địch 2 lượt.

- Vương Doãn: Mê Trận: [Kế sách] Mưu công toàn thể, sĩ khí đối phương càng cao sát thương càng lớn, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái đào thoát trong 2 lượt, bản thân được hồi phục lính.

- Điêu Thuyền: Bế Nguyệt: [Hỗ Trợ] Tấn công của tất cả đội phe ta tăng 60%, tất cả đội phe địch giảm 20%, duy trì 2 lượt, có xác suất mê hoặc địch 2 lượt.

- Lữ Bố: Thiên Hạ Vô Song: [Chiến Pháp] Gây sát thương cao cho toàn phe địch, tấn công đơn 3 lần mục tiêu ngẫu nhiên, bản thân tăng 100% chiến pháp hồi phục 50 sĩ khí và nhận hiệu quả Điên Cuồng, duy trì 2 lượt, xác suất mê hoặc địch.

- Mê Đương: Định Quân Cổ: Đội tăng thêm 85 điểm sĩ khí, tăng năng lực phòng thủ cho bản thân, duy trì 3 lượt.

- Trương Ninh: Hoàng Thiên Quỷ Đạo: [Thường] Tấn công toàn bộ địch, bản thân tăng 200% tấn công, nhận được Hội Tâm, thiết bích, khư trừ 1 lượt.

- Vương Nguyên Cơ: Thanh Huy: Đồng đội tăng 25 điểm sĩ khí và giúp toàn bộ đồng đội nhận hiệu ứng Nguyệt Hồn trong 2 lượt, tự hồi phục 50 sĩ khí.

- Trương Giác: Bình Thuật: [Kế sách] Tấn công toàn bộ địch 3 lần, choáng tướng ít lính nhất, tự thân hồi 50 sĩ khí.

- Đổng Trác: Bạo Lệ: [Chiến pháp] Liên tục hai lần thẳng tắp chiến pháp công kích, binh lực càng thấp sát thương càng lớn, đối với mình tự tạo Tổn thương, tăng thủ của bản thân, tự thân hồi 145 Sĩ khí.

- Hoa Đà: Nhân y: [Kế sách]: Hồi phục binh lực cho toàn thể đồng đội,tăng 20 sĩ khí, tăng thủ và hồi phục binh lực thêm 1 lần cho đội ít lính nhất, tự thân hồi phục 145 sĩ khí.

- Công Tôn Tu: Diêm La Kích: [Thường] Bản thân tăng bạo kích, 100% vật công sau đó tấn công nhóm 200 sĩ khí 1 lần, lính càng ít uy lực càng mạnh.

- Đặng Ngải: Thần Binh Xuất Hiện: [Chiến+Mưu+Thường] Nhận Loại Bỏ và Tịnh Hóa, sau đó tấn công 500 sĩ khí không cùng loại 3 lần, bản thân hồi 100 sĩ khí.

- Văn Sính: Trấn Hồn: [Chiến Pháp]Công kích toàn thể địch nhân, trị liệu và gia tăng 25 sĩ khí cho đồng đội, tự thân nhận được hiệu ứng nguyệt hồn trong 3 lượt 

- Chung Hội: Loạn Thế Mưu:  [Kế sách] Sát thương Mưu Công toàn phe địch 3 lần, giảm Mưu Phòng toàn phe địch 2 lượt, hồi lính toàn phe ta, bản thân hồi 50 sĩ khí.

- Văn Ương: Viêm Long Phá: [Chiến pháp] Gây sát thương cao 2 lần đường thẳng đồng thời hồi phục bản thân 50, hồi phục lính bản thân và hạ thấp chiến pháp phòng thủ của địch trên đường thẳng  trong 2 lượt.

- Chúc Dung: Phần Thiên: [Thường]Sát thương toàn thể địch, thêm 2 lần đơn thể vào địch ít lính, toàn quân tăng tấn công, tự thân điên cuồng và bạo kích, phục hồi 75 sĩ khí

- Mạnh Hoạch:Cuồng Nộ: [Thường]Công theo đường thẳng, tự thân nhận Hội Tâm và hồi 50 sĩ khí, giảm 20% thủ thường địch, đồng đội nhận Huyết nhẫn.

- Gia Cát Đản: Ân Nghĩa: Toàn thể phe mình nhận được thủ hộ và hồi máu trong 2 hiệp, đồng thời đồng đội gia tăng thêm 10 sĩ khí。

- Củng Chí: Sách Phản: [Kế sách] Khống chế đối phương 1 lượt, tự hồi phục 100 sĩ khí.

- Thẩm Phối: Thuẫn Tường: Gia tăng toàn quân phòng ngự cũng cao xác suất thu hoạch được hộ thuẫn trong 2 lượt, tự thân nhận 25 Sĩ khí. Hộ thuẫn chống cự một lần tổn thương.

- Tư Mã Ý: Sinh Sát [Kế Sách] Tấn công địch nhân ít lính nhất, gây sát thương, gây hỗn loạn, khu tán địch, bản thân tăng 200% mưu công phục hồi 100 sĩ khí.

- Trương Tú: Ma Quân: [Thường]Tấn công kẻ địch trên đường thẳng, và nhận hiệu quả Thị Huyết cho phe ta duy trì 3 lượt, bản thân hồi phục 50 sĩ khí.

- Lư thực: Phản Kế: Giải trừ hiệu quả bất lợi, đồng đội tăng 35 sĩ khí, bản thân phục hồi 145 sĩ khí

- Bùi Nguyên Thiệu: Long Thương [Thường] Tấn công trên đường thẳng, bản thân vào trạng thái Thiết Bích trong 1 lượt, hồi phục 50 điểm sĩ khí, nhận hiệu quả tịnh hóa và tăng công trong 3 lượt.

- Phan Phượng: Khai Sơn [Chiến Pháp] Chiến pháp thẳng liên tục và địch nhân trước mặt, bản thân tăng chiến pháp, hấp huyết

- Tư Mã Chiêu: Âm Vân Tế Nhật [Kế Sách] Tấn công toàn thể, giảm 10 sĩ khí, ám hồn, giảm 99% khả năng hồi máu, bản thân phục hồi 50 sĩ khí

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.