Máy Chủ THE SERVER
Tin Tức
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tin Tức
INFO Game Ngọa Long S35-S43
Ngày đăng: 2019-03-15 01:28:00

1. Update Trang Bị Hiên Viên Lv170

 Trang bị Hỗn Độn nâng lên 4 lần mới nâng được trang bị Hiên Viên            

 

Lưu ý: Dẫn binh cấp 140 không thể đúc được lên cao

 Nguyên liệu đúc trang bị có ở shop Đoạt Thành Chiến và Boss Tháp

2. Update Hệ Thống Dinh Phủ Và Quân Ấn

  Tri kỷ, Vợ tăng giới hạn level lên 125 (Quá 125 không có giá trị, tri kỷ tím lv100)

  Thêm các tri kỷ mod:

- Phan Kim Liên: Tăng phòng thủ

- Trần Viên Viên: Tăng chiến phòng

- Đường Cơ: Tăng phòng thủ

- Chân.Vương Nguyên Cơ: Tăng chiến công

- Chân.Chân Cơ: Tăng mưu công

- Chân.Thái Văn Cơ: Tăng tấn công

 

 Thêm Quân Ấn Tấn Công Mod

 

3. Update Nhiều Phó Bản (đi hết thăng cấp tối đa 290)

 

 

4. Hệ Thống Binh Chủng

5. INFO Tướng

 Dưới đây là info của những tướng chính trong game, các tướng khác mod các thành chủ tự nghiên cứu thêm nhé :D

 

Thanh Nang Y Thánh[Phụ Trợ] Toàn thể trị liệu 3 lần,100% tăng toàn quân hộ thuẫn, phòng ngự, thiết bích cho binh lực ít nhất, tự thân +145sk

 

Di Kế Định Liêu[Kế Sách] Công tất cả 2 lần,địch -20sk,phe ta +25sk,xác suất làm phía trước địch mê muội,tự thân +145sk,xác suất đóng băng địch

 

Thục Chiêu Liệt Đế[Chiến Pháp] Toàn thể chiến pháp,giảm toàn thể địch 50 phòng ngự vật lý cùng kế sách phòng ngự,toàn quân +90sk,địch -30sk,xác suất mê muội toàn thể địch

 

Ngụy Vũ Thái Tổ[Vật Lý] Toàn thể vật công,địch -50 thủ cùng chiến phòng,toàn quân +90sk,địch -30sk,xác suất mê muội toàn thể địch

 

Đông Ngô Đại Đế[Kế Sách] Kế sách toàn thể,địch -50% chiến phòng cùng mưu phòng,toàn quân +90sk,địch -30sk,xác suất mê muội toàn thể địch

 

Cung Yêu Cơ[Chiến Pháp] Tấn công 4 lần,địch -20sk,xác suất tăng gấp đôi sát thương,phe mình +50sk,50% xác suất mê hoặc hậu phương địch,bản thân +hộ thuẫn

 

Phù Đổng Thiên Vương[Tam Hệ] Công toàn thể 3 lần,địch -60sk,phe mình +50sk,phe mình +50% thủ kèm bạo kích,địch -45% thủ,khu tán,tự thân +100sk+vô địch

 

Tài Hoa Hơn Người[Kế Sách] Tấn công toàn thể 4 lần,địch -40sk,45% x3 bạo kích,25% x6 bạo kích,phe mình +20sk,50% đóng băng địch phía trước,bản thân +thủ

 

Xuất Thủy Phù Dung [Tam Hệ] Khu tán địch,xác suất mê hoặc địch,toàn thể +300% công kích,hồi binh lực 3 lần,địch -50sk

 

Quốc Sắc Thiên Hương [Phụ Trợ]Khu tán địch,toàn thể +100sk,trị liệu toàn thể 3lần,toàn thể được hộ thuẫn 1hiệp,giảm thủ địch,xác suất đóng băng sĩ khí cao nhất địch

 

Di Sách [Kế Sách]Đối với địch phương hàng ngang cùng dựng thẳng sắp xếp các tạo thành một lần tổn thương, làm phía trước địch nhân mê muội cũng xác suất là hàng ngang cùng dựng thẳng sắp xếp địch nhân mê muội, tự thân khôi phục 145 điểm sĩ khí.

 

6. INFO Quý Tử Mod Giai Đoạn 3

 Giá 500k

- Cửu Chuyển Ma Công: [Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần 3 hệ,phe địch giảm 30% tất cả thủ,toàn thể +30sk

- Cửu Chuyển Ma Nhận: [Vật Lý]Công vật toàn thể 3 lần,phe địch giảm 50% phòng thủ,toàn thể +35sk

- Cửu Chuyển Ma Binh: [Chiến Pháp]Công chiến pháp toàn thể 3 lần,phe địch giảm 50% chiến phòng,toàn thể +35sk

- Cửu Chuyển Ma Sách: [Kế Sách]Công kế sách toàn thể 3 lần,phe địch giảm 50% mưu phòng,toàn thể +35sk

- Thịnh Thế Tán Ca: [Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần,phe mình +120% công kích,toàn thể +30sk

- Vô Tận Huyết Nhận: [Vật Lý]Công vật lý toàn thể 3 lần,phe mình +200% Huyết Nhận,toàn thể +35sk

- Thiết Đề Trùng Phong: [Chiến Pháp]Công chiến pháp toàn thể 3 lần,phe mình +200% chiến công,toàn thể +35sk

- Chuyên Tâm: [Kế Sách]Công kế sách toàn thể 3 lần,phe mình +200% chuyên chú,toàn thể +35sk

- Mã Cách Khỏa Thi: [Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần,tăng 50% tấn công phe mình giảm 20% tất cả thủ phe địch,toàn thể +50sk

 Giá 1500k

- Hoành Tảo Giang Đông: [Chiến Pháp]Công kích 500sk toàn thể cùng đơn thể 1 lần,toàn quân +50sk,tự thân gia tăng điên cuồng

- Xuất Thủy Lạc Thần: [Kế Sách]Công toàn thể 3 lần,toàn thể +lực công kích,xác suất giảm mưu phòng,hồi máu 1 lần,tự thân gia tăng Nguyệt Hồn cùng loại trừ

- Dương Uy Định Quân: [Thường]Công kích địch binh lực ít nhất cùng sĩ khí cao nhất địch,công toàn thể 1 lần,mê muội binh lực ít nhất địch,60% cướp đoạt sk địch cao nhất,tự thân +500sk

 Giá 3000k

Huyết Chiến Bát Phương: [Tam Hệ]Công toàn thể địch 3 lần 3 hệ,giảm phòng ngự địch,xác suất mê muội địch,cũng cướp đoạt sĩ khí mục tiêu

 

 

Chúc các Thành Chủ chơi game vui vẻ !

 

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.