Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Ưu Đãi Nạp Thẻ
Ngày đăng: 2018-05-01 21:06:00

Thời gian: Duy nhất ngày 22/06/2019 và 29/06/2019

Áp dụng: Tất cả sever

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các thành chủ chỉ cần chuyển đủ vào game 300.000 cxu sẽ được lựa chọn những phần thưởng sau:

Lưu ý: Sau khi chuyển đủ Cxu quà sẽ chuyển vào Rương Wbsite nhé.

Phần thưởng:

    

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.