Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Ưu Đãi Nạp Thẻ
Ngày đăng: 2019-09-14 21:06:00

Lần I: 

Thời gian: 0h00 ngày 21/11/2019 - 23h59 ngày 21/11/2019

Lần II: 

Thời gian: 0h00 ngày 28/11/2019 - 23h59 ngày 28/11/2019

Áp dụng: S44-S58

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các thành chủ chỉ cần chuyển đủ vào game 300.000 cxu (VNĐ) sẽ nhận được phần thưởng sau:

Lưu ý: Sau khi chuyển đủ Cxu quà sẽ chuyển vào Rương Wbsite nhé. Không áp dụng thẻ Cxu và Khuyến Mại Nạp

Phần thưởng:

    

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.