Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Tích Lũy Chuyển Cxu Nhận Thần Tướng
Ngày đăng: 2018-05-01 22:41:00

Sự Kiện 1

Áp Dụng: Từ S35 trở đi

Thời gian: 0h00 ngày 16/02/2019 đến 23h59 ngày 19/02/2019

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 2.000.000 Cxu sẽ nhận thần tướng Truyền Kỳ Hoa Đà.

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận combo 4 Thần Tướng Truyền Kỳ Hoa Đà, Đắc Kỷ, Hứa Chử, Quách Gia

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện (bảo trì máy chủ ngày hôm sau)

 Thông tin Thần Tướng:

Truyền Kỳ Hoa Đà: Hành Y Tế Thế [Phụ Trợ]Toàn thể hồi máu 4 lần,mỗi lần 350k,100% toàn thể hộ thuẫn,80% vô địch,90% xác suất cho quân mình ít nhất đồng đội vô địch,phe mình +50sk,75% thẳng xác suất địch thi độc

 

Truyền Kỳ Đắc Kỷ: Thanh Sắc Khuyển Mã [Vật Lý]Toàn thể vật công 500 sk 3 lần,khu tán địch,hồi binh 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100sk

 

Truyền Kỳ Hứa Chử: Hổ Si [Chiến Pháp]Toàn thể chiến pháp 500 sĩ khí 3 lần, toàn thể +50 sk, địch -50sk, khu tán địch, bản thân phục hồi 150sk

 

Truyền Kỳ Quách Gia: Đạt Nhân Vô Tích [Kế Sách]Toàn diện công kích 500sk 3 lần,tự thân +300sk,xác suất hỗn loạn mục tiêu 1 hiệp, địch trước mặt hỗn loạn

 

Sự Kiện 2

Thời gian: 0h00 ngày 23/02/2019 đến 23h59 ngày 26/02/2019

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 2.000.000 Cxu sẽ nhận Combo 2 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận combo 3 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Truyền Kỳ Tôn Sách

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 10.000.000 Cxu sẽ nhận combo 4 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Truyền Kỳ Tôn Sách, Thần Tư Mã Ý

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện (bảo trì máy chủ ngày hôm sau)

Thông tin Thần Tướng:

Nam Đẩu: Thôn Nguyệt [Kế Sách]Công kích địch quân toàn thể. Hồi máu 4 lần, toàn quân tăng 80% phòng ngự, địch xác suất đào binh 50%, bản thân phục hồi 145sk

 

Bắc Đẩu: Thực Nhật [Kế Sách]Tấn công toàn thể 3 lần, xác suất cao địch hỗn loạn, giảm 70% tất cả thủ địch, hồi phục 145 sĩ khí

 

Truyền Kỳ Tôn Sách: Thiết Huyết Bá Vương [Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần,địch -90sk,phe mình +100sk,phe mình +75% phòng ngự cùng bạo kích, bản thân phục hồi 145sk

 

Thần Tư Mã Ý: Tuyên Đế Chi Nộ [Thần Kỹ]Tấn công 3 hệ 6 lần 500sk, bạo kích lượt sau,xác suất cực cao mê muội địch,địch -90% phòng ngự, địch dính ám hồn mỗi lượt chịu thêm 50% damage, bản thân phục hồi 145sk

 

  Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.