Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Tích Lũy Chuyển Cxu Nhận Thần Tướng
Ngày đăng: 2018-05-01 22:41:00

Sự Kiện 1

Áp Dụng: Sever S23-S6

Thời gian: 0h00 ngày 16/07/2018 đến 23h59 ngày 19/07/2018

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 2.000.000 Cxu sẽ nhận Combo 3 Thần Tướng Hán Hiến Đế, Ma Cơ Điêu Thuyền, Lạc Thần Chân Cơ.

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận combo 5 Thần Tướng Hán Hiến Đế, Ma Cơ Điêu Thuyền, Lạc Thần Chân Cơ, Thần Tôn Sách, Thần Gia Cát Lượng.

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện.

 Thông tin Thần Tướng:

Hán Hiến Đế: Hiến Đế Chi Chí [Hỗ Trợ] Tăng 75 sĩ khí đồng đội, giảm 45 sĩ toàn quân địch cùng 40% chiến phòng, tăng 30% tấn công đồng đội, xóa bỏ trạng thái bất lợi phe ta. 

Ma Cơ Điêu Thuyền: Yêu Hồ Mị Thế [Hỗ Trợ] Tăng 110% công kích phe ta, tỉ lệ cao khống chế quân địch, xác suất giảm tấn công địch

Lạc Thần Chân Cơ: Hàn Đông Chi Nộ [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, Xác suất cao đóng băng, hàn khí giảm 25 sĩ khí toàn quân địch

Thần Tôn Sách: Thiên Hạ Vô Song [Chiến Pháp] Tấn công liên tục toàn thể quân dịch, ngẫu nhiên thêm 3 lần tấn công đơn 500 sĩ khí, bản thân nhận hiệu ứng tịnh hóa, bạo kích, điên cuồng 2 lượt

Thần Gia Cát Lượng: Thần Thiên Cơ [Kế Sách] Tấn công liên tục toàn thể quân địch 2 lần, giảm 100 sĩ khí địch kèm ám hồn, tăng 50 sĩ khí đồng đội, bản thân nhận trạng thái nguyệt hồn, xác suất nguyệt hồn toàn quân

 

Sự Kiện 2

Thời gian: 0h00 ngày 23/07/2018 đến 23h59 ngày 26/07/2018

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 3.000.000 Cxu sẽ nhận Combo 2 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận combo 3 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Ma Vương Đổng Trác

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 10.000.000 Cxu sẽ nhận combo 4 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Ma Vương Đổng Trác, Thần Chung Hội

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện.

Thông tin Thần Tướng:

Nam Đẩu: Thôn Nguyệt [Kế Sách] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, phục hồi máu toàn quân 2 lần, phục hồi binh lực 2 lượt, tăng 50% thủ và miễn giảm sát thương toàn quân 2 lượt, đào binh quân địch 2 lượt

Bắc Đẩu: Thực Nhật [Kế Sách] Tấn công liên tục 3 lần, xác suất cao khiến toàn quân địch hỗn loạn

Ma Vương Đổng Trác: Ma Vương Giáng Lâm [Chiến + Kế] Tấn công liên tục toàn thể quân địch 2 lượt, xóa bỏ trạng thái có lợi quân địch, xác suất địch nhân mất năng lực tấn công, bản thân nhận trạng thái điên cuồng, tăng 60% công kích, đồng đội tăng 50 sĩ khí

 

Thần Chung Hội: Tuyên Đế Chi Nộ [Thần Kỹ] Tấn công liên tục vật công, chiến công, mưu công 500 sĩ khí toàn quân địch, xác suất cao hỗn loạn toàn quân địch kèm ám hồn, bản thân nhận trạng thái nguyệt hồn, bạo kích 2 lượt

 

  Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích

Bình luận

Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.