Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Tích Lũy Chuyển Cxu Nhận Thần Tướng
Ngày đăng: 2018-05-01 22:41:00

Sự Kiện 1

Áp Dụng: Sever Mod

Thời gian: 0h00 ngày 17/05/2018 đến 23h59 ngày 20/05/2018

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 2.000.000 Cxu sẽ nhận Combo 3 Thần Tướng Hán Hiến Đế, Mị Ảnh Điêu Thuyền, Lạc Thần Chân Cơ.

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận combo 5 Thần Tướng Hán Hiến Đế, Mị Ảnh Điêu Thuyền, Lạc Thần Chân Cơ, Thần Tôn Sách, Thần Gia Cát Lượng.

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện.

 Thông tin Thần Tướng:

Hán Hiến Đế: Hiến Đế Chi Chí [Hỗ Trợ] Tăng 75 sĩ khí đồng đội, tăng 80% tấn công đồng đội, xóa bỏ trạng thái bất lợi phe ta. 

Mị Ảnh Điêu Thuyền: Mị Ảnh [Hỗ Trợ] Tăng 70% công kích phe ta, giảm 50% tấn công địch, tỉ lệ cao khống chế quân địch, phục hồi bản thân 50 sĩ khí

Lạc Thần Chân Cơ: Hàn Đông Chi Nộ [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, Xác suất cao đóng băng, hàn khí giảm 25 sĩ khí toàn quân địch

Thần Tôn Sách: Thiên Hạ Vô Song [Chiến Pháp] Tấn công liên tục toàn thể quân dịch, ngẫu nhiên thêm 3 lần tấn công đơn 500 sĩ khí, bản thân nhận hiệu ứng tịnh hóa, điên cuồng 2 lượt

Thần Gia Cát Lượng: Thần Thiên Cơ [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch 2 lần, giảm 100 sĩ khí địch kèm ám hồn, bản thân nhận trang thái nguyệt hồn, phục hồi 500 sĩ khí

 

Sự Kiện 2

Thời gian: 0h00 ngày 21/05/2018 đến 23h59 ngày 24/05/2018

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 3.000.000 Cxu sẽ nhận Combo 2 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận combo 3 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Thần Trương Hợp

  • Qúy Thành Chủ chuyển vào game 8.000.000 Cxu sẽ nhận combo 4 Thần Tướng Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Thần Trương Hợp, Thần Tư Mã Ý

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện.

Thông tin Thần Tướng:

Nam Đẩu: Thôn Nguyệt [Kế Sách] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, phục hồi máu toàn quân 3 lần, tăng 50% thủ và miễn giảm sát thương toàn quân 2 lượt, đào binh quân địch 2 lượt

Bắc Đẩu: Thực Nhật [Kế Sách] Tấn công liên tục 3 lần, xác suất cao khiến toàn quân địch hỗn loạn

Thần Trương Hợp: Yêu Minh [Chiến Pháp] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, giảm chiến phòng toàn quân địch, hỗn loạn địch nhân phía sau

Thần Tư Mã Ý: Tuyên Đế Chi Nộ [Thần Kỹ] Tấn công liên tục vật công, chiến công, mưu công 500 sĩ khí toàn quân địch, xác suất cao hỗn loạn toàn quân địch kèm ám hồn, bản thân nhận trạng thái nguyệt hồn 2 lượt

  Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích

Bình luận

Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.