Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Tích Lũy Chuyển Cxu Nhận Thần Tướng
Ngày đăng: 2018-05-01 22:41:00

Sự Kiện 1

Áp Dụng: Từ S44 trở đi

Thời gian: 16/06/2019 đến 19/06/2019 và 23/06/2019 đến 26/06/2019

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 2.000.000 Cxu, đối với Ngụy sẽ nhận được Tôn Quyền hoặc Lưu Bị, đối với Thục và Ngô sẽ nhận được Tào Tháo

  • Các thành chủ đã nạp đủ mốc nhận Tôn Quyền, Lưu Bị, Tào Tháo. Nếu nạp tiếp đủ từ 2.000.000 Cxu trở lên (tối đa 4 lần) thì sẽ được tùy chọn skill Truyền Thuyết dưới đây cho Quý Tử của mình. Chỉ số 3 vòng của quý tử 105 105 105 và 3.4 3.4 3.4

  • Lưu ý 1: Thần Tướng và Quý Tử sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện (bảo trì máy chủ ngày hôm sau)

  • Lưu ý 2: Quý Tử phải hoàn thành giai đoạn 3 trước khi bảo trì game BQT mới trao tặng được cho thành chủ

  • Sau khi Thành chủ đã nạp đủ mốc vui lòng inbox cho fanpage Ngọa Long để chọn skill Quý Tử và chức quan mong muốn.

  • Fanpage: Ngọa Long Private

- Thần Quỷ Kế, Sát Huyết, Huyết Chiến: Chỉ Ngô và Thục được chọn

- Đại Viêm Đế, Bá Vương, Bạch Y Độ Giang: chỉ Thục và Ngụy được chọn

- Bát Trận Đồ, Thanh Long Trảm Nguyệt: chỉ Ngụy và Ngô được chọn

- Nghịch Lưu, Tinh Ngư, Hỏa Thiêu Liên Doanh, Cửu Thiên Thần Lôi, Đế Hồn, Hổ Khiếu Sơn Lâm: Cả 3 nước được chọn

 

Sự Kiện 2

Áp Dụng: Từ S35-S43

Thời gian: vĩnh viễn

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ chuyển vào game 2.000.000 Cxu sẽ được chọn 1 trong các thần tướng dưới đây (trừ Truyền Kỳ Quách Gia và Thần Tư Mã Ý)

  • Quý Thành Chủ chuyển vào game 3.000.000 Cxu sẽ nhận Thần Tướng Truyền Kỳ Quách Gia

  • Quý Thành Chủ chuyển vào game 5.000.000 Cxu sẽ nhận Thần Tướng Thần Tư Mã Ý

  • Lưu ý: Thần Tướng sẽ được trao tặng sau khi kết thúc sự kiện (bảo trì máy chủ ngày hôm sau)

Thông tin Thần Tướng:

Truyền Kỳ Hoa Đà: Hành Y Tế Thế [Phụ Trợ]Toàn thể hồi máu 4 lần,mỗi lần 350k,100% toàn thể hộ thuẫn,80% vô địch,90% xác suất cho quân mình ít nhất đồng đội vô địch,phe mình +50sk,75% thẳng xác suất địch thi độc

 

Truyền Kỳ Đắc Kỷ: Thanh Sắc Khuyển Mã [Vật Lý]Toàn thể vật công 500 sk 3 lần,khu tán địch,hồi binh 1 lần,toàn thể +50sk,địch -25sk,tự thân +100sk

 

Truyền Kỳ Hứa Chử: Hổ Si [Chiến Pháp]Toàn thể chiến pháp 500 sĩ khí 3 lần, toàn thể +50 sk, địch -50sk, khu tán địch, bản thân phục hồi 150sk

 

Truyền Kỳ Quách Gia: Đạt Nhân Vô Tích [Kế Sách]Toàn diện công kích 500sk 3 lần,tự thân +300sk,xác suất hỗn loạn mục tiêu 1 hiệp, địch trước mặt hỗn loạn

Nam Đẩu: Thôn Nguyệt [Kế Sách]Công kích địch quân toàn thể. Hồi máu 4 lần, toàn quân tăng 80% phòng ngự, địch xác suất đào binh 50%, bản thân phục hồi 145sk

 

Bắc Đẩu: Thực Nhật [Kế Sách]Tấn công toàn thể 3 lần, xác suất cao địch hỗn loạn, giảm 70% tất cả thủ địch, hồi phục 145 sĩ khí

 

Truyền Kỳ Tôn Sách: Thiết Huyết Bá Vương [Tam Hệ]Công toàn thể 3 lần,địch -90sk,phe mình +100sk,phe mình +75% phòng ngự cùng bạo kích, bản thân phục hồi 145sk

 

Thần Tư Mã Ý: Tuyên Đế Chi Nộ [Thần Kỹ]Tấn công 3 hệ 6 lần 500sk, bạo kích lượt sau,xác suất cực cao mê muội địch,địch -90% phòng ngự, địch dính ám hồn mỗi lượt chịu thêm 50% damage, bản thân phục hồi 145sk

 

  Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.