Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Quà Nạp Tân thủ
Ngày đăng: 2018-05-01 17:41:00

Thời gian: Tích lũy trong vòng 15 ngày mở máy chủ mới

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện các thành chủ chuyển 200.000 cxu vào game sẽ nhận được 5 dẫn binh thần đỉnh full opt 99 nhận 1 lần duy nhất

Lưu ý: một sever chỉ nhận một lần duy nhất, quà sẽ chuyển vào Rương Website, hãy chuyển vào game và nhận tại Thư Ingame nhé

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.