Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Phó Bản Event Tết
Ngày đăng: 2019-01-30 21:59:00

Áp Dụng: Tất cả sever

Thời gian: ngày 30/01/2019 đến ngày 14/02/2019

Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Quý Thành Chủ đánh bại các boss trong phó bản tết sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

 • Lưu ý: Số lượt đánh sẽ được reset lại cùng với thời gian phó bản

 • Phần thường bao gồm: 

    Đối với cụm S31-S34:

 • Đánh bại Doanh Ngư (LV40) xác suất THẤP nhận Đoạn Nhạc Thạch

 • Đánh bại Xích Nhu (LV60) xác suất THẤP nhận Chân Vũ Thạch

 • Đánh bại Câu Xà (LV80) xác suất THẤP nhận Vân Trạch Thạch

 • Đánh bại Minh Xà (LV100) xác suất RẤT THẤP nhận Diệt Độ Thạch

 • Đánh bại Cửu Anh (LV120) xác suất RẤT THẤP nhận Tịch Diệt Thạch

 • Đánh bại Ba Xà (LV140) xác suất RẤT THẤP nhận Luân Hồi Thạch

    Đối với cụm S35-S39 và S40:

 • Đánh bại Doanh Ngư (LV40) xác suất BÌNH THƯỜNG nhận Nhị Tinh Hỗn Độn

 • Đánh bại Xích Nhu (LV60) xác suất BÌNH THƯỜNG nhận Tam Tinh Hỗn Độn

 • Đánh bại Câu Xà (LV80) xác suất BÌNH THƯỜNG nhận Tứ Tinh Hỗn Độn

 • Đánh bại Minh Xà (LV100) xác suất THẤP nhận Thánh Linh Thạch

 • Đánh bại Cửu Anh (LV120) xác suất THẤP nhận Diệt Độ Thạch

 • Đánh bại Ba Xà (LV140) xác suất RẤT THẤP nhận Nam Đẩu Thạch

 

Chúc các thành chủ chơi game vui vẻ!

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.