Máy Chủ THE SERVER
Sự Kiện
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sự Kiện
Khuyến Mãi Nạp Thẻ
Ngày đăng: 2019-01-01 11:00:00

Lần I:

Thời Gian:  Từ 0h00 ngày 06/12/2019 - 23h59 ngày 06/12/2019

Nội Dung: Trong thời gian khuyến mãi tất cả các Thành Chủ chuyển Cxu vào game sẽ được thêm 100% giá trị thực nạp.  

 

Lần II:

Thời Gian:  0h00 ngày 12/12/2019 - 23h59 ngày 12/12/2019

Nội Dung: Trong thời gian khuyến mãi tất cả các Thành Chủ chuyển Cxu vào game sẽ được thêm 100% giá trị thực nạp.  

 

Ngọa Long Private chúc các Thành Chủ chơi game vui vẻ !

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.