Máy Chủ THE SERVER
Giới thiệuINTRODUCTION
Ngọa Long - Webgame có cộng đồng đông nhất hiện nay sẽ tiếp bước cho ước vọng thống nhất thiên hạ bấy lâu nay của Ngọa Long tiên sinh. Các anh hùng hào kiệt sẽ được hóa thân thành các thành chủ Ngọa Long, sử dụng tài mưu lược của mình để đánh bại kẻ thù.
Kết nối với chúng tôiFANPAGE
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.
X
Popup gốc trái mỗi ngày