Máy Chủ THE SERVER
Cẩm nang
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Cẩm nang
Khắc Phục Lỗi Màn Hình Đen
Ngày đăng: 2018-01-10 18:34:00

Hiện tại một số bạn khi vào game sẽ bị màn hình đen, vui lòng làm theo cách khắc phục sao

Hãy xóa đi dòng chữ có "https://"trên link vào game, sao đó enter lại trang là có thể vào được game

Chúc bạn chơi game vui vẻ.

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích

Bình luận

Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.
Rương website Rương website