Máy Chủ THE SERVER
Cẩm nang
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Cẩm nang
Chuyển Cấp Binh Sĩ
Ngày đăng: 2017-07-11 13:59:00

Chuyển cấp binh chủng từ 1 đến 5s :

 

Bộ Binh: lực tấn công phòng ngự bình thường, khắc Thương binh. Sau khi chuyển cấp binh chủng tất cả các khả năng tăng cao, nhất là tấn công và phòng thủ

Comp 1_00000.jpg

 

Bộ Binh.jpg

Thương Binh : lực tấn công phòng ngự bình thường, khắc Kỵ binh. Sau khi chuyển cấp binh chủng tất cả các khả năng tăng cao, nhất là tấn công và phòng thủ

 

 

Thương Binh.jpg

Kỵ Binh : lực tấn công bình thường, khắc bộ binh. tất cả các khả năng đều tăng, nhất là tấn công và phòng thủ

 

Kỵ Binh.jpg

Cung Binh :sau khi chuyển chức tất cả các khả năng đều tăng, nhất là phòng ngự chiến pháp, tấn công vật lý và bạo kích

 

Cung Binh.jpg

Quan Văn : mưu kế công phòng cao, nhưng công phòng chiến pháp và vật lý thấp. sau khi Chuyển cấp binh chủng tất cả các khả năng đều tăng, nhất là mưu lược pháp thuật và kế sách bổ trợ

 

Quan Văn.jpg

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.