Máy Chủ THE SERVER
Cẩm nang
Vị trí hiện tại: Trang chủ > Cẩm nang
Các Loại Binh Chủng và Tiến Cấp
Ngày đăng: 2017-07-11 12:44:00

Tương Khắc Các Loại Binh Chủng

 

 

 

nglong361.jpg

Bạn mở Trang Tướng lên bạn sẽ thấy binh chủng của mình đc đánh giá :

 

Untitled.png

 

Công = Tấn Công

Phòng = Phòng Thủ

C.C = Chiến Công

C.P = Chiến Phòng

M.C = Mưu Công

M.P = Mưu Phòng

 

Chỉ số của binh chủng tùy thuộc vào Kỹ năng của tướng. Kế sách thì M.P và M.C, chiến pháp thì C.C và C.P.

 

Chuyển Cấp Binh Chủng

Chỉ Số Thuộc Tính Binh Chủng

  1. Khái quát Binh chủng cấp 4

  2. Khái quát Binh chủng cap 5

 

 

Hãy chia sẻ nếu thấy bài viết này có ích
Chơi game điều độ, giữ gìn sức khỏe.